ราคา

BrandIQ is available across six countries in Southeast Asia. Get the best plans for your business

การตั้งราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกคน!

การตั้งราคาแบบกำหนดเองของเราเป็นไปตามความต้องการและขั้นตอนของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของคุณ

Essential

ทดลองฟรี 14 วัน

*ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 • ข้อมูล 3 เดือนย้อนหลัง
 • Dashboard
 • จำกัดเพียง 1 ประเทศ
 • Category – 1st category level
 • ข้อมูลสินค้า
 • Keyword Tracking – 5 keyword
 • Voice
 • Report – สูงสุด 5 ครั้ง

ข้อมูลบางส่วนอาจมีการแบ่งปันให้กับพาร์ทเนอร์ของเราสำหรับการวิเคราะห์และโฆษณา

สมัครเลย

Enhanced

เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด

 • รวมแพคเกจ Essential
 • เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
 • Category – ทุกหมวดหมู่
 • Keyword Tracking – 500 keywords
 • Report – สูงสุด 50 ครั้ง
ขอใบเสนอราคา

Features Comparison

Compare our plans and select the best for your business

คุณสมบัติ Starter Enhance
การเข้าถึง 30 วัน 30 วัน
เว็ปไซต์ ทั่วไป+ ท้องถิ่น ทั่วไป+ ท้องถิ่น
ข้อมูลย้อนหลัง ย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
Dashboard ได้ ได้
Category ได้, หมวดหมู่แรก ได้ ทั้งหมด
Product Infomation ได้ ได้
Keyword tracking 5 Keywords 500 Keywords
การเข้าถึง
30 วัน
เว็ปไซต์
ทั่วไป+ ท้องถิ่น
ข้อมูลย้อนหลัง
ย้อนหลัง 6 เดือน
Dashboard
ได้
Category
ได้, หมวดหมู่แรก
Product Infomation
ได้
Keyword tracking
5 Keywords
การเข้าถึง
30 วัน
เว็ปไซต์
ทั่วไป+ ท้องถิ่น
ข้อมูลย้อนหลัง
ล่าสุด
Dashboard
ได้
Category
ได้ ทั้งหมด
Product Infomation
ได้
Keyword tracking
500 Keywords

Frequently Asked Questions

What is BrandIQ?

BrandIQ works on the concept of sites, we allow you to keep data from each site separate from one another. Sites can have custom branding & other features.

Can I Upgrade For One Month Only?

Absolutely, just make sure you cancel before your renewal date and you’ll be switched back to the Free plan automatically.

What Currency do You charge in?

We charge all customers in USD no matter where in the world you are, in Australia GST is absorbed into the overall cost.

Do You Offer Discounts?

We offer generous discounts and also double limits on plans if you pay yearly. Beyond that, what you see is what you pay.

Do You Offer a Free Trial?

We have a free plan, but beyond that you’ll need to pay to access additional features. We’re happy to refund if you don’t launch a live campaign within 30 days.

What Happens if I Change Plan?

If you upgrade mid month your new plan will begin immediately, if you downgrade then your current plan will continue until your anniversary date.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial